Kontakt i ludzie

2023-06-20 9:49

Kontakt i ludzie

Dane Nadawcy:

Time S.A. z siedzibą w Warszawie,ul. Jubilerska 10, 04-190 WarszawaSąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:KRS: 0000295857

NIP: 5261004620

Kapitał zakładowy (opłacony w całości) 19.366.667,00 zł

VIBE FM

Head of Music Rafał Wróblewski rwroblewski@vibefm.pl

VIBEFM.PL 

Manager internetowych serwisów radiowych Time S.A. Kamil Pawłowski kpawlowski@grupazpr.pl

KONTAKT Z VIBE FM

VIBE FM ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa kontakt@vibefm.pl